Nhiều khách nước ngoài đến Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

Nhiều khách nước ngoài vẫn đến lưu trú tại Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa những ngày qua. “Kết quả này là nhờ sự kiên trì và giữ vững định hướng kinh doanh từ ngày mới thành lập, luôn đẩy mạnh công tác bán lẻ trên các thị trường trong và ngoài nước, chú trọng đến việc cải thiện và phát triển dịch vụ, chủ trương không phụ thuộc vào khách đoàn (cụ thể là khách đoàn Trung Quốc) nên tình hình kinh doanh vẫn ổn”, lãnh đạo khách sạn cho biết.

Theo: vnexpress.net

Link: https://vnexpress.net/nhieu-khach-nuoc-ngoai-den-royal-beach-boton-blue-hotel-amp-spa-4054979.html